Fransa'da AI: CNIL kırmızı çizgiler çiziyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Fransa'da AI: CNIL kırmızı çizgiler çiziyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Ancak kullanılan veriler “gereksiz kişisel verilerin kullanımından kaçınırken algoritmanın eğitimini optimize edecek şekilde seçilmiş olmalıdır ” Veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler de “zorunludur”

Eğitim verilerinin saklanma süresi ne olacak? CNIL’e göre “haklı olması halinde uzun sürebilir” ”

Yapay zekadaki gelişmelerle düzenlemeyi uzlaştırmanın mümkün olduğuna inanarak bu itirazlara yanıt veriyor Tahkim, duruma göre yapılacaktır

İle bu çizgiler Kılavuzlara göre CNIL, son aylarda dile getirilen “endişelere” ilk yanıtları sağlıyor “Önemli bilimsel ve mali yatırım gerektiren” eğitim üsleri daha fazla hareket alanından yararlanabilir

Açıkça görülüyor ki otorite, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin mahremiyetin korunması hususlarıyla uyumlu olduğunu savunuyor ”genel-15

Ama evet, bu sistemlerin tasarımcılarına aşılmaması gereken koşullar ve “kırmızı çizgiler” sunuluyor Kullanıcı, “verilerin açıkça yasa dışı bir şekilde toplanmadığını ve yeniden kullanım amacının ilk toplamayla uyumlu olduğunu doğrulamalıdır Yine de dikkatli ol Düzenleyici zaten iki serinin daha geleceğini belirtmişti

CNIL’in bildirdiğine göre, “Bazılarına göre, GDPR’den kaynaklanan kesinlik, en aza indirme, sınırlı koruma ve sınırlı yeniden kullanım ilkeleri, yapay zekanın belirli araştırmalarını veya uygulamalarını yavaşlatacak, hatta engelleyecektir


Üretken yapay zekanın patlaması, yapay zeka ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sunabileceği riskler hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi

Ancak bunun mutlaka “sistem tipini ve mümkün olan ana işlevleri” belirtmesi gerekir Aynı şey “toplum tarafından yaygın olarak kullanılan standartlar” olarak hizmet edenler için de geçerlidir CNIL, bir algoritmanın gelecekteki tüm uygulamalarının operatör tarafından tanımlanamayacağını kabul etmektedir

Ocak ayında idari makam yapay zekaya özel bir hizmet kurdu Bu endişeler özellikle 2019’dan bu yana yürürlükte olan Avrupa veri koruma düzenlemesi olan GDPR’nin belirli yönleriyle ilgilidir Mayıs ayında da üç ana hedef içeren eylem planını sundu: Birleşmek, denetlemek ve denetlemek Eğitim aşamasında hedefleri kapsamlı bir şekilde listelemek zor olabilir O zamandan bu yana bir sanal alan ve destek sistemi oluşturulması gibi çeşitli önlemler alındı “Ayrıca bu zorunluluğun dikkate alınması, Avrupa değerlerine sadık etik sistemlerin, araçların ve uygulamaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır Bu “birçok durumda mümkündür”, özellikle de internette kamuya açık olan veriler Bu bağlamda CNIL kendisini savaş düzenine soktu İkincisi, “üçüncü taraf verilerini kullanan yenilikçi AI oyuncuları için tasarlanmış bir rejime” izin veriyor Amaçları: Yapay zekanın kişisel verilere saygı duyan kullanımına yönelik bir çerçeve oluşturmak Minimizasyon ilkesine ilişkin olarak CNIL, bunun çok büyük veri kümeleri üzerinde öğrenmeyi engellemediğini düşünmektedir ”

Ayrıca CNIL’in altını çizen GDPR, araştırma ve inovasyonla ilgili hükümler içeriyor

GDPR yenilik ve sorumluluğu uzlaştırıyor

CNIL, ilk kılavuz serisinin yayınlanması yoluyla stratejisini uygulamaya devam ediyor

Büyük Veri, ancak kötüye kullanım olmadan

Örneğin GDPR’nin amaç ilkesi yapay zeka için de geçerlidir

Yenilikçi oyuncular için tasarlanmış bir rejim

Son olarak veritabanlarının yeniden kullanımıyla ilgili